ZOLL AED Plus Hjärtstartare

ZOLL AED PLUS Hjärtstartare

Hjärtstartare med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help®, som mäter och registrerar de utförda bröstkompressionerna – och som ger dig feedback, vilket hjälper dig att utföra den korrekt.

Grafisk- och användarvänlig design

En bild säger mer än tusen ord. Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg.

Lampor vid bilderna visar dig vad som ska göras – i rätt ordning. Text och röstmeddelanden följer bilderna och hjälper dig att utföra de viktiga interaktioner som kan rädda liv. Bilderna och röstmeddelandena säkerställer att alla steg i kedjan som räddar liv görs och att eventuell strömstöt (defibrillering) utförs snabbt.

En elektrod är enklare än två

AED Plus hjärtstartare inkluderar ZOLL’s patenterade elektroder CPR-D Padz™, en elektrod med inbyggd HLR-feedback. En tydlig markering visar var bröstkompressionerna skall utföras, och därmed vinner man livsviktiga sekunder.

På sidan med träningsvideor, kan du se hur enkelt det är att placera elektroden. Se video nummer: Ansluta elektroderna till ZOLL AED Plus hjärtstartare

Unikt feedback system på dina bröstkompressioner

ZOLL’s patenterade elektroder mäter bröstkompressionernas hastighet och djup. En röst i hjärtstartaren meddelar dig hela tiden om du utför effektiva och korrekta bröstkompressioner – och vägleder dig med uttryck såsom “tryck hårdare” eller “bra kompressioner”. Dessutom hjälper hjärtstartaren dig med att följa den rekommenderade frekvensen på 100 kompressioner per minut.

På sidan med träningsvideor, kan du se hur du utför bröstkompressioner tillsammans med ZOLL AED Plus, och hur hjärtstartaren guidar dig hela vägen. Se video nummer 5: Hjärt- lungräddning med ZOLL AED Plus hjärtstartare.

Automatiska självtester och 7 års garanti

Automatiska självtester försäkrar dig att hjärtstartaren alltid är klar för användning. En statusindikator på hjärtstartarens framsida visar om hjärtstartaren är klar att använda. Det rekommenderas att kontrollera detta regelbundet. Hjärtstartaren inkluderar också 7 års garanti.

Mindre underhåll och låga driftskostnader

AED Plus hjärtstartare använder sig av kommersiellt tillgängliga, billiga och miljövänliga batterier (Duracell), som är enkla att byta ut och som håller i fem år i stand-by-läge. Elektroderna håller också i fem år – och driftkostnaderna begränsas därmed till nya elektroder och batterier som byts vart femte år.

Iögonfallande och tålig design

Rädsla för att göra fel är ett stort hinder när en person som drabbats av hjärtstopp ska räddas. En hjärtstartare får därför inte verka komplicerad eller avskräckande. AED Plus är därför konstruerad med en “användarvänlig” design, och den gröna färgen gör enheten väl synlig.

Intelligent stöd för barn

ZOLL AED Plus hjärtstartare kan användas för defibrillering på barn upp till 8 år med hjälp av elektroderna Pedi Padz® II. När Pedi Padz® II är ansluten till hjärtstartaren känner AED Plus av att det är ett barn som ska räddas. Eftersom AED Plus hjärtstartare har utvecklat en EKG-analys lämpad för ett barns hjärtfrekvens, tillsammans med lämpliga defibrilleringsenerginivåer, kan AED Plus användas till att rädda både barn och vuxna.

Bästa möjliga skydd mot damm och vatten

AED PLUS har en IP-klassificering på IP55 för damm och vatten, vilket gör den mycket lämplig att placeras i “tuffa” miljöer. Att ha en AED nära till hands kan vara livsavgörande i akuta situationer, oavsett om det är inomhus i dammiga miljöer, eller utomhus en regnig dag.

TRÄNINGSVIDEOR

Nedan finner du tränings- och instruktionsvideor för ZOLL AED Plus hjärtstartare.

Video 1 – Introduktion av ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 2 – Iordningsställande av ZOLL AED plus hjärtstartare

Video 3 – Så startar du ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 4 – Ansluta elektroderna

Video 5 – Hjärt- lungräddning med ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 6 – Gå direkt till analys-funktion

Video 7 – Behandling av barn med ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 8 – Download av data

ZOLL CPR-D Padz

Tillbehör

till AED Plus hjärtstartare

Det finns olika tillbehör till din ZOLL AED Plus hjärtstartare; bl.a. elektroder, väskor, skåp och skyltar.

Se hela tillbehörssortimentet i broschyren:
ZOLL AED – Tillbehörslista

I Sverige överlever endast ca 10% ett plötsligt hjärtstopp

Internationella studier visar att vid snabb behandling med en HLR och hjärtstartare, är chansen att överleva upp till 75%.

 

ERC Guidelines

Uppdatera din AED Plus hjärtstartare

Det är möjligt att själv uppdatera din AED Plus hjärtstartare till de gällande riktlinjerna med hjälp av AED Plus programvaran ZOLL Administration Software.

Ladda ned uppdateringsprogrammet gratis på www.zoll.com/AEDPlusUpgrade/

För att uppdatera din hjärtstartare till de nya 2015 ERC riktlinjerna krävs endast denna uppdatering av hjärtstartarens mjukvara – inte några uppdateringar på frontpanelen eller på hjärtstartaren.

Mjukvaran är identisk med den mjukvara som levereras med AED Plus sedan april 2011.

För att kunna ladda ned programvaran ZOLL Administration Software krävs minst ett giltigt AED Plus serienummer.

Efter uppdatering, kontakta din återförsäljare och meddela att du har uppdaterat din hjärtstartare. Återförsäljaren kommer då att behöva hjärtstartarens serienummer.

Överföring av data från ZOLL AED Plus

Med en ZOLL AED Plus hjärtstartare har du möjlighet att utläsa den data som sparats i samband med användningen av hjärtstartaren. Informationen kan vara till nytta för framtida behandling av patienten. Dessutom kan denna information användas för att utvärdera den första hjälpen-behandling som utförts.

Quickguide till utläsning av data

Använd quickguiden för att enkelt utläsa data från AED Plus hjärtstartare.
> Quickguide till utläsning av data från ZOLL AED PLUS hjärtstartare

Utlästning av data ZOLL AED Plus