Hjärtstopp

Varje år drabbas 10.000 svenskar av plötsligt hjärtstopp (utanför sjukhus). I Sverige överlever endast ca 10% ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstopp drabbar människor i alla åldersgrupper, men risken stiger med åldern.

Chansen att överleva ett hjärtstopp stiger markant om man omedelbart startar livräddande insatser, konstaterar att det är ett hjärtstopp, startar hjärt-lungräddning (HLR) och försöker få fram en hjärtstartare så snabbt så möjligt.

HLR består av två grundläggande interaktioner; bröstkompressioner för att skapa blodcirkulation och inblåsningar för att leverera syre till kroppen. På så sätt kan man under en begränsad tid skydda vitala organ som hjärta och hjärna mot permanent skada.

För att fler ska överleva hjärtstopp i Sverige måste kunskapsnivån om HLR och tillgängligheten av hjärtstartare öka, vilket ökar villigheten att utföra HLR och använda en hjärtstartare På så sätt kan fler personer överleva ett hjärtstopp i framtiden.

Vad är et hjärtstopp?

Varje minut räknas, når en person får et hjertestop. Chansen att överleva minskar med 10% varje minut som går utan livräddande insats. Snabb och effektiv behandling inom loppet av några få minuter är avgörande.

När en person får hjärtstopp startar en kamp mot klockan. De första minutera är livavgörande. Många människoliv kan räddas om minuterna används på rätt sätt: Ring 112, starta HLR och hämta en hjärtstartare.

Man vet inte alltid orsaken till hjärtstopp, men ofta beror det på en blodpropp i hjärtat. Hjärtstoppet kan uppkomma när ett eller flera av hjärtats blodkärl som förser hjärtat med syrerikt blod, blir blockerat av en blodpropp. Vid hjärtstopp inträffar ett elektriskt och mekaniskt kaos i hjärtat. Hjärtats pumpförmåga upphör och man blir medvetslös direkt. En elektrisk stöt med en hjärtstartare (defibrillering) återstartar ofta hjärtat igen. Ju tidigare en strömstöt ges, desto störra är chansen att personen överlever.

I Sverige ligger den genomsnittliga responstiden för ambulanser på ca 10 minuter och vid denna tidpunkt är chansen för att överleva minimal. Chansen att överleva minskar med 10% varje minut, så det viktigaste är att du gör något. Utan hjälp överlever inte den drabbade personen.

Sannolikhet för överlevnad utan HLR

Sannolikhet för överlevnad med HLR

Effektiva bröstkompressioner

Studier har visat, att endast hälften av de patienter som drabbas av hjärtstillestånd är i behov av strömstötar (defibrillering). Den andra halvan är i behov av effektiva bröstkompressioner.
Det är ZOLL’s policy, att en hjärtstartare inte enbart ska avge elektriska stötar. Den ska även hjälpa dig att utföra bröstkompressioner korrekt.

VAD ÄR EN HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare kan ”återstarta” hjärtat efter ett hjärtstopp genom att ge en eller flera elektriska stötar till hjärtat.

En hjärtstartare är en liten, transportabel, batteridriven apparat, som kan analysera hjärtrytmen och avge en elektrisk för att ”återstarta hjärtat” om det behövs. Till hjärtstartaren medföljer elektroder, som ska fästas på bröstkorgen. När hjärtstartaren startas kommer den vägleda dig genom hela processen.

En hjärtstartare är säker och effektiv att användas av lekmän och sjukvårdspersonal. Lekmäns användning av hjärtstartare möjliggör att ge den drabbade en elektrisk stöt, flera minuter innan professionell hjälp anländer, vilket markant ökar sannolikheten att överleva.

När ett hjärtstopp inträffar, uppstår ett ”elektriskt och mekaniskt kaos” i hjärtat, vilket betyder att hjärtats pumpförmåga upphör vilket gör att blodcirkulationen stannar av helt.

Detta tilstånd kallas ventrikelflimmer/defibrilleringsbar rytm (VF). I den tidiga fasen av VF kan en eller flera elektriska stötat från hjärtstartaren avbryta det elektriska kaoset, med förhoppning att hjärtat börjar pumpa igen. Ju tidigare man kan använda hjärtstartaren, desto bättre är det.

Hjärtstartaren kan inte avgöra om den drabbade är vid liv eller ej, men analyserar hjärtsrytmen via elektroderna och berättar om en elektrisk stöt rekommenderas eller ej.

Om en eletrisk stöt rekommenderas, kommer hjärtstartaren säga till att man ska trycka på defibrilleringsknappen (blinkande eller lysande beroende på modell). Om en elektrisk stöt inte rekommenderas, kommer hjärtstartaren säga att man ska starta HLR. Det går inte att ge en elektrisk stör, om inte hjärtstartaren rekommenderar det.

En hjärtstartare kallas också defibrillator eller AED, vilket är en förtortning av automatisk extern defibrillator.

 

Hjärtstartare

FÖRSTA HJÄLPEN VID HJÄRTSTOPP

Första hjälpen vid hjärtstopp är avgörande för att öka chansen för överlevnad. Nedan kan du se hur man bör agera vid ett hjärtstopp.

1 - Kontrollera medvetandet1) Kontrollera medvetandet

Tala högt till personen och skaka försiktigt i personen.
Skapa fria luftvägar. Kontrollera andningen.

2 - Larma 1-1-22) Larma 1-1-2

3 - Starta hjärt-lungredning3) Starta hjärt-lungredning

30 tryck och 2 blås

4 - Hämta hjärtstartaren4) HÄMTA HJÄRTSTARTAREN

Fortsätt livräddande hjälp medan hjärtstartare hämtas.

5 - Starta hjärtstartaren5) STARTA HJÄRTSTARTAREN

Följ hjärtstartarens instruktioner

6 - Anslut elektroderna6) Anslut elektroderna

Avlägsna kläder och raka bort kraftig hårväxt. Anslut elektroden mitt på bröstkorgen med det röda krysset mellan bröstvårtorna. Avlägsna skyddsplasten från elektroderna.

7 - Hjärtstartaren analyserar7) Hjärtstartaren analyserar

Rör inte personen medan analys pågår.

8 - Defibrillering8) Defibrillering

Tryck på den blinkande knappen om du uppmanas till detta. Rör inte personen.

9 - Följ hjärtstartarens instruktioner9) FÖLJ HJÄRTSTARTARENS INSTRUKTIONER

30 tryck. 2 blås. Defibrillering.

10 - Din hjälp gör en skillnad10) DIN HJÄLP GÖR EN SKILLNAD

Följ instruktionerna till ambulans anländer.

Vid bekräftade livtecken och egen andning, ska den drabbade placeras i stabilt sidoläge.

I Sverige överlever endast ca 10% ett plötsligt hjärtstopp

Internationella studier visar att vid snabb behandling med en HLR och hjärtstartare, är chansen att överleva upp till 75%.

Överlevnadskedjan

Överlevnadskedjan – Kedjan som räddar liv

För att överleva ett hjärtstillestånd är det viktigt att få första hjälpen inom några minuter. Sker inte det, är risken stor att personen är död när den professionella hjälpen kommer fram. Överlevnadskedjan visar i vilken ordningsföljd du ska agera för att hjälpa någon som har drabbats av hjärtstillestånd. Varje steg i räddningsprocessen är viktig när ett liv ska räddas.

Överlevnadskedjan består av:

 • Tillkalla hjälp tidigt
  Det är viktigt att larma 112 så fort det är konstaterat att det är ett hjärtstopp det handlar om. Fördröjs detta, så minskar chansen för överlevnad. När du ringer larmcentralen ska du försöka att hålla dig lugn. Kom ihåg att det alltid är larmcentralen som avslutar samtalet, när de anser att de har fått all nödvändig information.
 • Tidig Hjärt-lungräddning
  Från det att du slagit larm, tills ambulansen anländer, kan du som är närvarande göra en stor insats. Genom att ge bröstkompressioner och konstgjord andning ser du till att hjärnan får syre och blodcirkulationen upprätthålls, så att skador på livsviktiga organ motverkas. Även om konstgjord andning och bröstkompressioner i de flesta fall inte kan få hjärtat att slå normalt igen, är det möjligt att fördubbla chansen för överlevnad.
 • Tidig elstöt (defibrillering)
  Om det finns en hjärtstartare på plats, används denna. En röst i hjärtstartaren guidar dig genom varje steg och berättar om stötar måste avges. Fortsätt med behandlingen tills ambulansen anländer. Vid de flesta hjärtstopp, flimrar hjärtat på grund av elektrisk kaos. Den enda effektiva behandling är att ge elektriska stötar, även kallat defibrillering.
 • Tidig avancerad hjärtbehandling
  Här är det bl.a. tal om medicinsk behandling, som utförs i ambulansen eller på sjukhuset.