ZOLL MEDICAL

ZOLL Medical Corporation är världens största producent av defibrillatorer (hjärtstartare). Bolagets rötter går mer än 50 år tillbaka, då professor Paul Zoll vid Harvard Medical School genomförde det första kliniska försök med extern defibrillering på människor.

ZOLL har mer än 25 års erfarenhet av defibrillering – en pionjär inom återupplivningsutrustning. ZOLL utvecklar tekniska lösningar för att förbättra återupplivningsmetoder. ZOLL utvecklar produkter för pacing, defibrillering, cirkulation, ventilation, terapeutisk kylning, datahantering och livräddande vätskeinfusion.  ZOLL levererar således ett omfattande utbud av teknologiska lösningar, som kan hjälpa läkare, övrig sjukvårdspersonal och vanliga lekmän, att återuppliva personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp eller som är allvarligt skadade.

ZOLL’s unika produkter har gjort dem till en av USA:s snabbast växande verksamheter. Bland kunderna i Sverige finns dels många sjukhus samt privata- och offentliga verksamheter.

www.zoll.com

ZOLL

Sveriges Hjärtstartareregister

Hjärtstartarregistret

Registrera din hjärtstartare hos hjärtstartarregistret

Hjärtstartarnätverket samlar in information om var alla hjärtstartare är utplacerade i Sverige. Informationen kan användas av vem som helst för att ta reda på var närmaste tillgängliga hjärtstartare finns. I en akut situation ska man alltid ringa 1-1-2. Detta synd på Eniros kartor på Internet.

Inom kort kommer registret kopplas till SOS Alarm så att registrerade hjärtstartare kan komma att användas om ett misstänkt hjärtstopp sker i närheten av en registrerad hjärtstartare.

www.hjartstartarregistret.se

HLR Rådet

HLR Rådet

Svenska rådet för hjärt-lungräddning
www.hlr.nu

European Resuscitation Council

www.erc.edu

ERC European Resuscitation Council