FRÅGOR & SVAR OM HJÄRTSTOPP OCH HJÄRTSTARTARE

Hitta svar på den vanligaste frågorna om hjärtstopp, förstahjälpen och hjärtstartare

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en bärbar, batteridriven och mycket enkel maskin som används vid plötsligt hjärtstopp. Via särskilda elektroder analyseras hjärtrytmen – och vid hjärtstopp avges elektriska stötar, som kan återställa hjärtrytmen och få hjärtat att pumpa igen. Hjärtstartaren är lätt att använda och kan inte användas på ett skadligt sätt.

Vad står AED för?

De nya hjärtstartarna för lekmän betecknas också AED. Det står för Automatisk Extern Defibrillator.

Vem kan använda en hjärtstartare?

Alla kan använda en hjärtstartare i Sverige. Hjärtstartaren är konstruerad för att användas av personer utan någon medicinsk utbildning, är enkel och säker att använda och det är viktigt att veta att man inte kan skada den person som drabbats av hjärtstopp. När hjärtstartaren startas guidas livräddaren genom hela förloppet med hjälp av röstmeddelanden, textmeddelanden och grafiska illustrationer.

Hur fungerar hjärtstartaren?

En hjärtstartare startar hjärtat genom stötar. Via särskilda elektroder gör hjärtstartaren en analys av hjärtrytmen och avgör om elektriska stötar ska avges. Med ett tryck på en knapp avger hjärtstartaren stötar. Med hjälp av röstmeddelanden, textmeddelanden och grafiska illustrationer blir livräddaren guidad genom hela förloppet – även när det handlar om att ge konstgjord andning och bröstkompressioner.

Finns det risk att någon skadas när man använder hjärtstartaren?

Inbyggda mekanismer i hjärtstartaren försäkrar att ingen kan komma till skada. Hjärtstartaren ger endast möjlighet att avge elektriska stötar när den identifierar specifika signaler som uppkommer vid hjärtstopp. Det finns dock vissa försiktighetsåtgärder som är nödvändiga, t.ex. att inte röra patienten när en elektrisk stöt avges, men även detta hjälper hjärtstartaren dig att komma ihåg.

Är det nödvändigt med utbildning?

Det finns inget krav på utbildning, men det rekommenderas att personer som ska använda en hjärtstartare genomgår en kort utbildning om hur hjärtstararen fungerar och hur man utför hjärt-lungräddning.

Hur vet man att det är tal om ett hjärtstopp?

Vid ett hjärtstillestånd förlorar personen medvetandet snabbt och det finns inga tecken på liv. När livräddaren har placerat elektroderna på personen, analyserar hjärtstartaren om det finns ett behov av att avge stötar.

Vad kostar en hjärtstartare?

Det är stor prisskillnad på hjärtstartare och priset varierar ofta beroende på kvalitet och funktioner. Vanligtvis ligger priset på en hjärtstartare på ca 15 000 till 20 000 kr. När man kollar på priser, bör man även kolla på underhållskostnader för batterier, elektroder etc.

Var kan en hjärtstartare komma till nytta?

Eftersom hjärtstopp drabbar alla åldersgrupper och ofta utan förvarning, är det omöjligt att ge exakta riktlinjer för var hjärtstartare bör placeras. Nedanstående lista ger dock några exempel på platser, där det är fördelaktigt att placera hjärtstartare:

 • Företag
 • Privata och offentliga verksamheter
 • Idrottsplatser (gym, simhallar, golfklubbar etc.)
 • Färjor, tåg, flyg, flygplatser, stationer
 • Underhållning (arenor, nöjesparker, casinon)
 • Varuhus och butiker
 • Sjukvården (sjukhus, kliniker, läkarhus)
 • Offentliga institutioner (skolor, fängelser)
 • Privata hem
Vilka fördelar får min arbetsplats genom att skaffa en hjärtstartare?

Det huvudsakliga syftet med hjärtstartare är naturligtvis att rädda liv. Utöver det finns det flera fördelar för den enskilda arbetsplatsen:

 • Tydlig signal om hög prioritet för anställdas hälsa
 • Mindre risk att mista viktiga medarbetare, kunder etc.
 • Större trygghet i vardagen för medarbetarna
 • Profilering av företaget till externa miljöer